Grønt Lys
Grønt Lys

Grønt Lys


Det Norske Landbruket


Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning har ansvaret for å gjennomføre den landbrukspolitikken Stortinget fastsetter, forvalte lovverk tilknyttet landbruket, utstede forskrifter med hjemmel i lovverket og utbetale tilskudd. 


Historie

Spor av husdyrhold og åkerbruk i Norge har man helt fra yngre steinalder, ca 2500 fvt., i form av benrester av storfe, sau, geit og hund, samt avtrykk av korn. På den tiden var klimaet så mildt at feet gikk ute hele året. I de siste tusenår før vår tidsregning slo jordbruket gjennom for alvor her i landet. Jordbruksbosetning ble vanlig overalt langs kysten der klimaet lå til rette for det. 


Grønt Lys


Det Norske Landbruket


Norges vanligste kornsort er bygg, som utgjør halvparten av kornarealet, mens det blir også dyrket en god del havre og hvete og litt rug og oljefrø. Mesteparten av kornet blir brukt til dyrefor, noe til matkorn avhengig av  kvalitet og høstevær. I klimatisk gunstige år er Norge nær 80 prosent selvforsynt med hvete av bakekvalitet.

Kostråd


Velg Vann som tørstedrikk. Vann dekker væskebehovet uten å bidra med unødvendige kalorier, og er den aller beste drikken når du er tørst.

Kostråd


La grønnsaker og frukt være en del av alle dagens måltider. Halvparten av dine fem om dagen bør være grønnsaker.

Frukt & Grønt

Grønt Lys


Det Norske Landbruket


Et stort og økende marked.

Forbruket av frukt/bær/grønnsaker i Norge har økt 24% de siste 10 årene, og er dobbelt så høyt som på 1960-tallet. Norsk produksjon har ikke økt tilsvarende. Det er dermed et stort potensial til å øke både frukt- og grønnsaksproduksjonen.


Innovasjon

Forbrukerne etterspør andre typer grønnsaker enn tidligere. Det forskes på å dyrke nye typer grønnsaker i Norge, slik som soyabønner og søtpotet. 

38 000 jordbruksbedrifter forsyner den norske befolkningen med blant annet kjøtt, egg, melk, korn og grønnsaker. Jordbruket er en viktig distriktsnæring i stadig utvikling, der potensialet for nye produkter og tjenester er sto


Mattrygghet

Norge har få problemer med matbåren sykdom. Vedvarende innsats sikrer at maten vår er trygg.


Korn

Norges Bygdekvinnelag jobber aktivt med å få til at bygg igjen skal bli vanlig på mattallerkenen. Økt bruk av bygg til menneskemat kan bidra til å styrke selvforsyningen vår av mat i Norge. Bygg har kort veksttid og er godt egnet for dyrkning i norsk klima og topografi. I oldtiden var det bygg som "regjerte" som matkorn her til lands. Vikingene brukte bygg til både flatbrød, grøt, gryter og supper. Bygg har høyt innhold av betaglukan som styrker immunforsvaret og som kan forsinke opptaket av kolesterol og sukker. Bygg gir en metthetsfølelse over tid og kan hjelpe de som vil kontrollere vekten. Er også en fin kilde til antioksidanter, kostfiber, protein, B-vitaminer og mineraler.Bygg kan fint erstatte mange av de importerte alternativene som brukes i matlagingen i dag. Ris, pasta, couscous, quinoa og bulgur er eksempler på dette, i følge Norges Bygdekvinnelag.


Økologisk Matproduksjon

Økologisk landbruk bidrar til økning i matmangfoldet og at forbrukerne får tilgang til de produktene de etterspør. Økologisk produksjon setter ekstra krav til miljø og dyrevelferd. Økologisk mat blir fremstilt uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Økologisk jordbruk bidrar til mindre jordpakking og erosjon. Markedet for økologisk matproduksjon er fremdeles relativ liten. Hvert år blir det i jordbruksoppgjøret satt av midler til økologisk produksjon og tiltak.